Bank, który reklamuje się jako działający w ramach wyższej kultury bankowości proponuje interesującą lokatę strukturyzowaną. Interesującą, bo opartą na platynie.

Zwykle tego rodzaju produkty związane były z surowcami takimi, jak złoto, srebro czy miedź. Tym razem pojawiła się platyna, metal szeroko wykorzystywany w przemyśle. W przeciwieństwie do złota więc niesie za sobą konkretną wartość, która może przełożyć się na wytworzenie konkretnych produktów.

Platyna – ruda

Na czym polega lokata?

Klient wykłada co najmniej trzy tysiące złotych. Partycypuje we wzroście ceny platyny w 65-75 proc. Poziomem, po którym włącza się automatyczne ograniczenie jest 135 proc. wartości początkowej. W przypadku spadku ceny dostaje swoje pieniądze z powrotem.

A teraz do rzeczy – ile można zarobić?

W najlepszym wypadku podawanym przez bank (wzrost ceny platyny o 95 proc.) klient może liczyć na 2 137 zł zysku z 10 tys. zł w ciągu dwóch lat. Minus podatek od zysków kapitałowych oraz prowizja dla banku. Na czysto klient wyciągnie więc 1 696 zł. Roczna stopa zwrotu to niecałe 6,6 proc. A jeśli uwzględnić inflację? W takim wypadku klient zarobi zaledwie około 2,6 proc. rocznie!

Czy może być gorzej? Może! Bank opisuje na swojej stronie także scenariusz umiarkowanie optymistyczny (wzrost ceny platyny o 10 proc.). W takim wypadku klient dostanie 225 zł przed opodatkowaniem. Po odjęciu opłat i kosztów zostanie mu 179 zł. Czyli niespełna 1,8 proc. w ciągu dwóch i pół roku. O inflacji nie ma co nawet mówić.

Jeszcze gorzej będzie, jeśli cena platyny spadnie. W takiej sytuacji klient nie dostaje nic. Bank zwraca mu wpłacone pieniądze pomniejszone o kwotę prowizji. Realna strata może sięgnąć więc nawet tysiąca złotych!

Jakie są ceny platyny?

Warto zerknąć na ceny platyny w ostatnim czasie. Bo chociaż trudno wyciągać wnioski na przyszłość na podstawie danych z przeszłości, taka informacja może dać pewien obraz sytuacji rynkowej.

Zmiana ceny platyny – bloomberg

Jak widać na wykresie, od 1 lutego 2010 roku cena platyny wzrosła z 1520 zł do 1611 dolarów 1 lutego 2012 roku. A więc o niespełna 6 proc. Gdyby lokata strukturyzowana wykupiona była na ten okres, klient zarobiłby nominalnie 1,2 proc. rocznie (realnie: -2,8 proc.).

Czy więc jest to struktura niekorzystna dla klienta? Tego powiedzieć nie można. Jest podobna do wielu innych produktów na rynku. Może być interesująca, jednak tylko wtedy, gdy znane będzie ryzyko.

Komentarze

  • Krzysztof

    Platyna to dobra i pewna inwestycja.

  • Zonk

    @Krzysztof
    Ja bym był mniej odważny z tym móieniem o pewności. O złocie też tak mówili, a jednak trend najwyraźniej wypalił się i teraz ceny idą w inną stronę. Jednak na korzyść platyny przemawia to, ze uniknęła takiej mody i szalu, jak to miało miejsce ze złotem promowanym w reklamach funduszy inwestycyjnych.

Podziel się uwagami

© Copyright . All Rights Reserved.